Nöjeskarusellens styrelse

Camilla Andersson (ordförande)
Mimmi Trysberg (kassör)
Rosita Holmberg (sekreterare)
Fredrik Höglund (ledamot)
Henrik Andersson (ledamot)
Fredrik Hansson (ledamot)
Jesper Karlsson (ledamot)
Helene Filipsson (ledamot)